Algemene voorwaarden Ilove2yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de yoga les/workshop en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les/workshop. De deelnemer is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand en is op de hoogte van de vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les. Ilove2yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade verband houdende met het volgen van lessen bij ilove2yoga. . Een yogakaart gaat in op de datum van aanschaf: de tien-rittenkaart is 3 maanden geldig, de jaarkaart is 52 weken en de 1/2 jaarkaart is 24 weken geldig. Wanneer ilove2yoga geen les geeft door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, dan wordt de geldigheidsduur van de 1/2 jaarkaart en de 10-rittenkaart hiermee aansluitend verlengd. De yoga kaarten zijn persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar aan een andere persoon. Niet opgemaakte lessen van de yoga tien-rittenkaart komen na 3 maanden na aanschaf te vervallen. Annuleren van de yoga-les kan tot 6 uur voorafgaand de les. Annuleringen die korter dan 6 uur voorafgaand de les worden gedaan worden volledig in rekening gebracht van de yogakaart. Gemiste lessen kunnen uitsluitend in dezelfde maand worden ingehaald. Er vindt, om geen enkele reden, terugbetaling/restitutie plaats indien geen gebruik wordt gemaakt van de lessen. De yogakaart dient voorafgaand de eerste les betaald te worden. Betaling kan geschieden middels bankoverschrijving op IBAN rekeningnummer NL 89 RABO 0145 5544 22 t.n.v. 4PASSIES o.v.v. naam of contant gepaste betaling voorafgaand de les. De deelnemer dient de huisregels van ilove2yoga te volgen: * Deelnemer is 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig. * Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de yogaruimte. * Jassen, schoenen en tassen dienen in de hal te worden geplaatst. * Deelnemer komt fris en met schone voeten naar de les en gebruikt bij voorkeur geurloze deodorant, geen parfum of andere geuren. Ilove2yoga heeft het recht tussentijds lestijden en dagen te wijzigen. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.