Algemene voorwaarden


Ilove2yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en geestelijke klachten die enerzijds aanwezig waren voor deelname aan de yoga les/workshop/behandeling en aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijke en geestelijke klachten/letsel voortvloeiend uit het beoefenen van de yoga les/workshop/behandeling. 

De deelnemer is aansprakelijk voor het welbevinden van zijn eigen lichamelijke en geestelijke toestand en is op de hoogte van de vaardigheid van de docent vooraf deelname aan de les/workshop of behandeling.

Ilove2yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade verband houdende met het volgen van lessen bij ilove2yoga.

Een yogakaart gaat in op de datum van aanschaf: de tien-rittenkaart is 12 weken geldig, de 24 rittenkaart is 7 maanden geldig en de 42-rittenkaart is 1 jaar geldig. Wanneer ilove2yoga geen les geeft door bijvoorbeeld vakantie of ziekte, dan wordt de geldigheidsduur van de 10-rittenkaart en de 24-rittenkaart hiermee aansluitend verlengd. Bij de 42-rittenkaart is sluiting i.v.m vakantie in de geldigheidstermijn inbegrepen.

De yoga kaarten zijn persoonlijk en daarmee niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Niet opgemaakte lessen van de yoga tien-rittenkaart komen na 12 weken na aanschaf te vervallen, bij de 24-rittenkaart na 7 maanden en bij de 42-rittenkaart na 1 jaar. 


Annuleren van de yoga-les kan tot 24 uur voorafgaand de les. Annuleren van een massage/behandeling kan tot 24 uur voorafgaand de afspraak. Annuleringen van een yogales die korter dan 24 uur voorafgaand de les worden gedaan worden volledig in rekening gebracht van de yogakaart (dus ook als je korter dan 24 uur voorafgaand de les besluit te ruilen van dag). Annuleren van een massage/behandeling korter dan 24 uur voorafgaand de afspraak wordt voor 50% in rekening gebracht.

Gemiste lessen kunnen uitsluitend in dezelfde maand worden ingehaald.

Er vindt, om geen enkele reden, terugbetaling/restitutie plaats indien geen gebruik wordt gemaakt van de lessen of ticket voor een yoga event. Uitsluitend in geval van annulering door ilove2yoga van een yoga event (zoals bijvoorbeeld yoga met live-muziek en yoga by candlelight) of workshop zal restitutie van het ticket plaatsvinden.

Annuleren van een reguliere workshop kan kosteloos tot 14 dagen voorafgaand de workshop, daarna is het volledige bedrag verschuldigd.De yogakaart dient voorafgaand de eerste les betaald te worden.


Betaling kan geschieden middels bankoverschrijving op IBAN rekeningnummer NL 89 RABO 0145 5544 22 t.n.v. 4PASSIES o.v.v. naam of contant gepaste betaling voorafgaand de les.

De deelnemer dient de huisregels van ilove2yoga te volgen:
* Deelnemer is 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig.
* Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de yogaruimte.
* Jassen, schoenen en tassen dienen in de hal te worden geplaatst.
* Deelnemer komt fris en met schone voeten naar de les en gebruikt bij voorkeur geurloze deodorant en geen zware parfum.


Ilove2yoga heeft het recht tussentijds lestijden en dagen te wijzigen.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtgever partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft